top of page
Drone

DRÖNAR SKANNING

Med hjälp av drönare kan vi fånga högkvalitativa bilder och data i realtid som genererar noggranna och detaljerade skanningar från luften..

Genom att använda den senaste tekniken inom GNSS / GPS-positionering och laserskanning kan vi generera noggranna punktmoln som visar varje detalj av det undersökta området.

Våra tjänster inom drönar skanning och punktmolnshantering inkluderar: 

Flygning och insamling av data: Vi planerar och genomför flygningar med våra drönare för att samla in data från luften.

Genom att använda drönare kan vi fånga detaljerade bilder och punktmoln över stora områden.

Dataanalys och bearbetning: Vi använder programvaror för att analysera och bearbeta den insamlade datan. Vi kan extrahera viktiga geografiska markörer och skapa 3D-modeller från punktmolnen.

Kvalitetskontroll och validering: kvalitetskontroll för att säkerställa att den genererade datan är korrekt och fullständig. Vi kan också utföra validering av den insamlade datan genom att jämföra den med befintliga markbaserade mätningar eller referensdata med hjälp av flygstöd samt inmätningar med gps/totalstation.

Molnbaserad datalagring och åtkomst: Våra kunder har tillgång till en molnbaserad plattform där de kan lagra och komma åt den genererade datan. Plattformen är säker och användarvänlig, vilket gör det enkelt att dela data med andra intressenter och samarbeta i realtid.

Vi är dedikerade till att leverera högkvalitativa resultat och överträffa våra kunders förväntningar när det gäller drönar skanning och punktmolnshantering.

Kontakta oss idag för att diskutera dina behov och hur vi kan hjälpa dig att optimera din verksamhet med hjälp av drönarteknik

 

bottom of page